Finskan har en särskild ställning som nationellt minoritetsspråk i Sverige. I Sverige finns det, förutom finskan, ytterligare fyra minoritetsspråk: jiddisch, meänkieli (tornedalsfinska), romska och samiska. I många fall kan man också se teckenspråk som ett sjätte minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken har en speciell historisk hävd i Sverige. Det betyder att de har pratats i Sverige under lång tid, oftast ända sedan 1700-talet, och därför bör skyddas och bevaras. De som talar minoritetsspråken ska ha rätt att använda sitt språk till exempel i kontakt med myndigheter i vissa kommuner, så kallade förvaltningsområden. Det ska också bedrivas undervisning och forskning på minoritetsspråken.

En satsning på finskan

11 - Finskan- ett nationellt minoritetsspråk

 

Finskspråkiga svenskar kallas för sverigefinnar. Det finns ungefär 200 000 sverigefinnar som kan finska idag. Det har talats finska i Sverige under hela landets historia. Det är alltså ett språk som alltid har funnits i Sverige. Fram till 1990-talet fanns det en hel del svenska kommuner som erbjöd tvåspråkig skola för sverigefinska barn, med undervisning på både svenska och finska. Idag finns det i princip inga sådana skolor kvar längre. Därför är den satsning på det finska språket som Finska nu innebar extra viktig. Finskans ställning behöver stärkas ännu mer för att språket inte ska gå förlorat i Sverige.

Sverigefinnarna- en del av Sveriges historia

12 - Finskan- ett nationellt minoritetsspråk

Som sagt har det talats finska i Sverige så länge som landet har funnits. Sverigefinnarnas historia är ungefär 1000 år gammal. De finskspråkiga svenskarna har kommit till Sverige för att söka arbete, som krigsbarn under andra världskriget, som politiska flyktingar och av en lång rad andra anledningar. Den finska kulturen i Sverige har en stark ställning, och i många kommuner finns det finska föreningar som värnar om finska kulturuttryck, det finska språket och finska seder och traditioner. Det viktigaste att komma ihåg är att sverigefinnar är människor med två olika kulturer och två olika språk, och med samma rättigheter till båda dessa kulturer och språk. Därför är Finska nu:s arbete viktigt.