Välkommen till Finska nu! Här kan du läsa om det treåriga projektet Finska nu, som arbetade för att stärka finskans ställning som svenskt minoritetsspråk, och för att öka intresset för finskan i Sverige. Projektet var väldigt omtyckt och det efterfrågas en uppföljning, speciellt i de finska förvaltningsområdena, det vill säga i de områden i Sverige där finskan har en särskild ställning. I de här områdena har sverigefinnar rätt att använda finskan i offentliga sammanhang, till exempel i kontakt med myndigheter. Därför blir det också extra viktigt att arbeta för att språkets ställning stärks i dessa områden.

Fokus på barn och unga

Finska nu 2 - Finska nu!

Projektet Finska nu hade ett särskilt stort fokus på att arbeta med barn och unga. En stor del av arbetet har skett i förskolan, med en målgrupp bestående av barn i 3-5 års åldern, deras vårdnadshavare och förskolans personal. Man har framförallt riktat sig till barn med finsk anknytning, men som inte kan tala finska.

Kultur med genomslag

Finska nu 1 - Finska nu!

Projektet har bland annat satsat på tvåspråkig barnteater. Föreställningarna har turnerat mellan förskolorna, för att möta barnen på deras hemmaplan. Pjäserna ”Sagoväskan” och ”Jakten på den försvunna solen” är interaktiva, vilket betyder att publiken involveras i föreställningen. De spelas på svenska, men med inslag av finska. Till båda uppsättningarna finns pedagogiskt material och informationsmaterial som pedagogerna har kunnat använda för att arbeta vidare med de frågor som föreställningarna har väckt. På det sättet har arbetet kunnat bli integrerat i de ordinarie pedagogiska aktiviteterna på förskolan. Under de tre åren som pjäserna turnerade runt sågs de av ungefär 11.000 barn.